Bolsward, nieuwbouw huisvesting Marne College

De nieuwbouw is gerealiseerd op het terrein naast het gebouw voor HAVO/VWO en heeft een campusachtige opzet. Het programma betreft zowel theorielokalen als praktijkruimten en een  dubbele gymzaal. Het Marne College biedt theorie en praktijk geïntegreerd aan en leerlingen werken in een bedrijfsstructuur. Het VMBO-onderwijs vindt binnen de school plaats. Centraal in de school fungeert het verkeersgebied als bedrijventerrein en staat in het teken van ontmoeten. Gebruikers zien van elkaar wat ze doen en stimuleren de nieuwsgierigheid. Niet alleen zijn er horizontale zichtlijnen, ook door de verspringende vides zijn er verticale en diagonale zichtlijnen. In het gebouw is veel ruimtelijkheid en sociale controle.

lees meer
Lekkerkerk, kindcentrum

In het ruimtelijk concept wordt het park door middel van zichtlijnen door het gebouw geleidt. Ook in de inrichting van de kavel is een duidelijke relatie gelegd tussen parkgebied en de ruimte naar het dorpshuis d.m.v. doorgaande lijnen in hagen, bestrating en plantvakken. De kopse gevels zijn voorzien van een begroeiing van de plant wilde wingert, vanwege de mooie verkleuring van deze plantsoort in de herfst.

lees meer
Ameide, MFC 'Het Spant'

Voor dit project was een nieuwe locatie beschikbaar in Ameide met een vastgesteld compact bebouwingsoppervlak. Gezien het programma van eisen was op deze locatie gestapelde bouw een noodzaak. De zogenaamde footprint van het gebouw volgt de contourlijnen van het bouwvlak. In het ruimteprogramma zijn een sportzaal en een toneelzaal opgenomen, welke beide een grotere hoogte nodig hebben dan de overige ruimten. Hierdoor werd de mogelijkheid van het maken van de eerste verdiepingsvloer beperkt. In dit gebouw met een centrale entree worden de verschillende gebruikersgroepen in de hal gescheiden.

lees meer
Jubbega, MFC 'De Kompenije'

Het ontwerp voor het nieuwe multifunctioneel centrum “De Kompenije” te Jubbega is een complexe verzameling van functies rondom en aansluitend aan de bestaande sporthal. Het biedt onderdak aan twee basisscholen, bestaande sporthal met nieuwe gymzaal, wijksteunpunt, dierenarts, consultatiebureau, fysio, bibliotheek, zorgsteunpunt en zorgwoningen. De nieuwbouw sluit in schaal en vormgebruik aan bij het bestaande gebouw welke ook in vormgeving en materiaalgebruik relatief sober is van opzet. Er is gekozen voor een opzet welke passend is bij de sfeer van het dorp “ doch mar gewoan, dan dochst al gek genôch”.

lees meer
Gieterveen, MFC 'Ous Hoes'

Het huidige verzamelgebouw  “Ous Hoes” in Gieterveen (Dr),  bestaande uit dorpshuis, gymzaal, kleedkamers, voetbalkantine en peuterspeelzaal,  is verbouwd en aangepast aan de huidige eisen. Met het toevoegen van de nieuwbouw van het basisonderwijs is een prachtig multifunctioneel centrum gerealiseerd in het dorp met ongeveer 1000 inwoners. De school is herkenbaar als nieuw element door zijn maat en dakvorm maar is toch duidelijk onderdeel van het complex. 

 

lees meer