Middelstum, nieuwbouw sportvoorziening

Op het huidige terrein bevinden zich verschillende bestaande opstallen. De bestaande gymzaal wordt gesloopt en op deze plaats komt een ligweide. De omliggende wijk bestaat uit traditioneel ogende bakstenen huizen met een kleinschalige korrel. Om het meer forse volume van het nieuwe sportcomplex in de wijk te verankeren willen we het sportcomplex ontwerpen als belangrijk onderdeel van de gemeenschap en laten integreren in de bebouwde omgeving. De keus is een eenvoudig en compact gebouw met een zeer functionele footprint. De massaopbouw kenmerkt zich door een éénlaagse bebouwing rondom het hogere volume van de sportzaal. Doel is de massa een ingetogen karakter mee te geven, passend bij het kleinschalige karakter van de bebouwde omgeving en het open karakter van het landschap. De efficiënte positionering van de sportzaal behoudt de openheid zoveel mogelijk en laat de zon rijkelijk toe op het zonneterras, buitenbad en ligweide.

lees meer
Den Helder, nieuwbouw zwembad

De huidige situatie kenmerkt zich door een introvert gesloten zwembadgebouw. Het is een gedateerd gebouw op een fraaie locatie. Het terrein is in de loop van de tijd met groene beplanting dicht geslibd. Als locatie blijft deze plek uitstekend geschikt voor een publieke functie. In tegenstelling tot het bestaande gebouw is  het nieuwe zwembad een zeer open gebouw, dat zich luchtig en transparant in de groenrijke omgeving voegt. Kenmerkend voor het ontwerp zijn twee schijven die als ruimtelijke dragers het gebouw doorsnijden en zorgen voor een functionele opdeling tussen het recreatieve deel en wedstrijd gedeelte. Het recreatiebad is gericht op de zon en de ligweide. Het gebouw orienteert zich aan de noordwestzijde op de historische liniedijk.

lees meer
Zierikzee, sportcomplex

De locatie voor dit nieuwe sportcentrum ligt op steenworp afstand van het centrum van Zierikzee, de centrumstad van Schouwen-Duiveland. Zierikzee kenmerkt zich door een historisch centrum met een karakteristiek silhouet, dat op vele plaatsen vanuit het omliggende agrarische landschap zichtbaar is. Doordat het landschap op veel plaatsen het stadshart ‘aanraakt’, zijn er open zones rondom het centrum ontstaan. De locatie van het sportcentrum ligt, geclusterd met de buitensportfaciliteiten, in een open zone in het agrarisch landschap en omsloten door boomwallen. De sportterreinen worden ingericht als een landschappelijk transitiegebied tussen stad en land, met een hoogwaardig park en berging voor hemelwater.

lees meer
Markelo, nieuwbouw zwembad

De opgave betreft een uitbreiding met een 25 meterbad, peuterbassin met kleedruimten, nieuwe entree, horecaruimte en personeelsruimten. Het nieuwe volume verbindt het nieuwe en bestaande gedeelte en vormt één geheel. De terreinindeling, volumes en materialisering van het complex zorgen voor een eigentijdse uitstraling van het gehele gebied en een goede overgang met de openbare ruimte. Vanwege een optimale exploitatie wordt het nieuwe complex overzichtelijk en duurzaam. Door een slimme plaatsing van de diverse functies en een logische routing is het complex eenvoudig beheersbaar. Niet alleen het gebouw is hiervoor van belang maar ook de indeling van het gehele terrein. De positie van het volume is zodanig gekozen dat er een goede benadering is vanaf het parkeren en de fietsenstalling met behoud van zoveel mogelijk ligweide.

lees meer
Epe, nieuwbouw PWA-sporthal

Na een grote verwoestende brand eind 2009, die de oude sporthal in de as heeft gelegd, heeft de gemeente Epe weer een nieuwe moderne sporthal. De oude sporthal is 42 jaar geleden door ZKH Prins Claus geopend en kreeg de naam van Prins Willem Alexander, kortom; PWA-sporthal. De nieuwe sporthal is op haar beurt geopend door de naamgever, ZKH Prins Willem Alexander. Kenmerkend voor het sportcomplex is de compositie van drie herkenbare volumes van verschillende schaal en afmeting. Elk volume herbergt zijn eigen functie. De drager van het sportcomplex is het met rode beplating beklede volume, welke door zijn kleur duidelijk de toegang tot het complex markeert. Dit volume is letterlijk de verbinding tussen hoofdentree, centrale hal, de tribune en de noodtrap.

lees meer
Zwolle, topsporthal Landstede Arena

Landstede is een ondernemende organisatie die midden in de maatschappij staat. Zij biedt diensten aan op het gebied van beroepsopleidingen, voortgezet onderwijs en opleidingen voor volwassenen en ook op het gebied van welzijn, kinderopvang en kringloop. Landstede  heeft 56 verschillende locaties met een totaaloppervlakte aan gebouwen van 125.000 m2. Als sportieve organisatie sponsort Landstede sportclubs. Deels voor de exposure en natuurlijk ook de combinatie met de sportopleidingen binnen Landstede. Het eerste levert contacten op die leiden tot nieuwe initiatieven bij Landstede. De laatste aanwinst van Landstede is het voormalige kantoorgebouw met opslaghal van de Centrale Inkoop voor de Nederlandse Gemeenten. Het kantoorgedeelte is ingericht en aangepast onder leiding van een interieurarchitect zodanig dat er goede lesruimten en kantoorruimten voor de school zijn ontstaan. 

lees meer
Drachten, clubhuis hockeyvereniging 'De Graspiepers'

Het clubhuis heeft een kantine met verhoogde ligging, zodat er goed zicht is op deze velden vanuit het gebouw. In het souterrain zijn de was- en kleedruimten ondergebracht, evenals een bestuurkamer. Het dak met houten liggers heeft ruime overstekken, met name aan de zijde van de speelvelden. Zo is het aangrenzend buitenterras ook deels overdekt. Bovendien voorkomt het overstek te veel zoninstraling in de kantine. De gevels bestaan uit een onderbouw met een bovenbouw bekleed met zinken plankprofielen. Dit in contrast met het donkerrode metselwerk van de onderbouw. Aan de speelveldzijde wordt het hoogteverschil tussen kantine en velden overbrugd door een talud.

 
 

lees meer
Duiven, sporthal 'Triominos'

De huidige zelfstandige sportvoorzieningen (sporthal en turnzaal) op het terrein zijn uitgebreid met een nieuwe sporthal en samengevoegd tot één sportcomplex. Op een deel van het huidige parkeerterrein is de nieuwe hal geplaatst op zodanige wijze dat er een entreegebied is gerealiseerd als introductie op de centrale toegang. De ruimte tussen de sportzalen is het centrale verkeersgebied met zicht alle op sport en beweging in de zalen. Op de verdieping in de oksel van het gebouw  is de horeca gepositioneerd met eveneens zicht in de sportzalen. Vanuit de horeca is de tribune met 450 zitplaatsen van de nieuwe hal direct te bereiken. Ook vanaf de tweede verdieping is de tribune van bovenaf bereikbaar, zo wordt de overlast van publieksbewegingen beperkt voor de al aanwezige toeschouwers. Om een onbelemmerd zicht op het spelveld te bieden, is de tribune kolomvrij gehouden.

lees meer
Vaassen, zwem- en sportcentrum 'De Koekoek'

Sportcentrum 'De Koekoek' bestaat uit een zwembad en een sporthal. Fasegewijs is de accommodatie geheel vervangen met toevoeging van een recreatiebassin en fysiotherapie. De exploitatie van het complex ging gedurende de bouw door. Het gebouw biedt onderdak aan onderwijs, verenigingssport en recreanten. De nieuwbouw is gerealiseerd op een locatie waar al een zwembad en sportzaal stonden en bestaat uit een drietal sportfuncties; zwemmen, zaalsport en fitness, met uiteraard alle bijbehorende ruimten. Het gehele complex ontleent de geknede vormen aan de functies en verankering in de omgeving.

lees meer
Amsterdam, Sportcomplex ‘Marnix’

Sportcentrum “Het Marnix” te Amsterdam is gebouwd op de locatie van het voormalige Marnixbad aan de rand van het stadscentrum. Het ontwerp kenmerkt zich door zichtlijnen in het gebouw zelf en naar buiten toe. Het gebouw is direct aan de Singelgracht gesitueerd. De relatie van het zwemwater met de stadsgracht is zeer direct, niet alleen door een hoge glaspui, maar ook door het gelijke waterpeil. Er is een wedstrijdbad en een doelgroepenbad. Gezien het beperkte terreinoppervlak moest het programma in meerdere lagen worden opgelost.


 

lees meer
Franeker, sportcomplex De Trije

Op de bestaande locatie van het sportcomplex de Trije te Franeker is een nieuwe hal ontworpen met een bijzondere hoofdvorm. Om een goede koppeling met het bestaande volume te verkrijgen zijn de twee lange gevels wijkend geplaatst, waardoor de gevelvlakken schuin oplopen. Bijkomend voordeel is dat de acoustiek in de hal hierdoor aanmerkelijk verbetert.

 

lees meer
Bussum, sportcomplex 'De Zandzee'

Het sportcentrum te Bussum omvat een sporthal en een omvangrijk zwembad. Het zwembad kent een groot peuterbassin, een recreatiebad, een multifunctioneel bad met springkuil voor twee springplanken en een wedstrijdbad. Deze baden zijn gezamenlijk te gebruiken, maar ook onderling gescheiden. Het complex heeft een therapiebad annex fysiotherapieruimte, afgescheiden van de andere bassins. Gelegen tegen een natuurgebied aan is veel aandacht besteed aan inpassing in de fraaie situatie. 
 

lees meer
Veenendaal, zwembad ‘Valleibad’

Op de locatie van het gesloopte zwembad is vervangende nieuwbouw gerealiseerd. Een zeer complexe factor voor het ontwerp was handhaving van het bestaande binnenwater ten tijde van de nieuwbouw en het beperkte oppervlak van het bouwterrein alsmede de aanwezigheid van de hoogspanningdraden. Het nieuwe bad bevat een ruime centrale hal, doelgroepenbad, wedstrijdbad met neerlaatbare wand en bodems, recreatiebad met golfslagkreek, peuterbaden, glijbaan en buitenbaden. Daarnaast zijn er verschillende centrale ruimten welke het programma met elkaar in verbinding brengt. Het totale oppervlak bedraagt +/- 5400 m2.
 

lees meer
Leeuwarden, Sportcomplex ‘Kalverdijkje’

opdrachtgever:   Sportbedrijf Leeuwarden / Wind Vastgoed Ontwikkeling 
architect:         Sándor Weerstra
medewerkers:    Marck Brijder, Rutger Schulte, Gert van Vulpen

Het bestaande sportcomplex omvatte een sporthal en een zwembad. Het technisch verouderde zwembad is vervangen door een nieuwgebouwd zwembad en een tweede sporthal is toegevoegd aan het complex. Voor zowel het ontwerp als de uitvoering is dit in twee fasen gebeurd. 

lees meer
Leeuwarden, Sportcomplex ‘Wiardahal’

opdrachtgever:   Sportbedrijf Leeuwarden / Wind Vastgoed Ontwikkeling
architect:          Pieter Schievink  
medewerkers:     Sytse Jan Zoodsma, Rutger Schulte

De Wiardahal is een nieuw sportcomplex aan de Drachtsterweg in Leeuwarden vlakbij de nieuwbouwwijk Zuiderburen. Hoofdgebruiker is voetbalvereniging Blauw Wit, de grootste amateurvoetbalvereniging in Friesland. Deze heeft de beschikking over zes voetbalvelden, waarvan één met verlichting en kunstgras, een tribune, een horecagelegenheid met eigen keuken, 14 kleedkamers, waarvan twee met massageruimtes, en een sporthal. Naast Blauw Wit is een uitbreiding gedaan voor de Friesche Voetbal Club (FVC) welke ook deels gebruik gaat maken van de aanwezige faciliteiten. Ook scholen maken sportief gebruik van de mogelijkheid voor verschillende binnen- en buitensporten

lees meer