Stadskanaal, nieuwbouw MFA

Om het gebouw in de wijk te verankeren maken we ‘een groot huis met dakkapellen’. Een huis voor de wijk, als belangrijk onderdeel van de gemeenschap. De keus is een eenvoudig en compact hoofdvolume met een kleine footprint. De massaopbouw van het hoofdvolume kenmerkt zich door een lage gootlijn en een zadeldak. Het voegt zicht daardoor in zijn directe omgeving en behoud daarmee zoveel mogelijk het zicht op het bestaande groen. Om bijzondere functies te markeren, zoals de hoofdentree, het ontmoetingscentrum en de gymzaal wordt het gebouw incidenteel hoger gemaakt middels “dakkappellen” Hiermee wordt de oriëntatie op de wijk en het naast liggende plein versterkt. Om aan te sluiten bij de menselijke maat hebben de dakkapellen elk een verschillende maat en ‘zakken’ ze met de onderzijde door de gootlijn heen.

lees meer
Leeuwarden, nieuwbouw scholen

Belangrijke wens binnen de onderwijsvisie van beide scholen, is de koppeling van  de groepen 7 & 8 van de J. Bogermanschool aan de praktijklessen van het Gomarus College. Volgens de identiteit van beide scholen, staat de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid centraal. Kinderen die met hun eigen karakters en talenten toegerust worden om zelfstandig en volwassen te kunnen functioneren in de grote wereld om hen heen. Deze gezamenlijke wens wordt verbeeld in het concept voor de school. De ontwikkeling van het kind staat centraal. Vanuit een beschermde thuisbasis zet het kind de eerste stappen binnen het onderwijs. Het kind ontwikkeld zich op weg naar volwassenheid, klaar voor de grote wereld. De nivoverschillen zijn een verbeelding van de ontwikkeling van het kind naar volwassenheid. De school dient als verlengstuk van de veilige thuisbasis en als introductie op de grote wereld.

lees meer
Dronten, onderwijscampus

De geplande campus is opgevat als een gebied waar ontmoeten centraal staat. Hierbij hebben we niet alleen de voor de hand liggende (sociale) ontmoetingen voor ogen maar juist ook de niet voor hand liggende ontmoetingen. De campus is een gebied waarin leren, ontdekken, thuis zijn en gestimuleerd worden centraal staan. De campus is geen dood gebied waar noodzakelijkerwijs een school staat, maar een park waarin omgeving en gebouw op elkaar reageren. Het park stimuleert leerlingen, biedt interessante plekken, is geïntegreerd in het onderwijs (biologie, beeldende vorming etc.) en is de natuurlijke omgeving waarin leerlingen elkaar ontmoeten en pauzeren. Kortom, het park en het gebouw reageren maximaal op elkaar en werkt als een spons die opzuigt en weer voedt.

lees meer
Hoofddorp, Huis van de Sport

Hoofddoel bij het ontwerp voor het Huis van de Sport is een krachtige integratie van de openbare ruimte + routes, de program­mamix en hoogwaardige sportvoorzieningen die klaar zijn voor de toekomst. De ruggengraat van het gebouw wordt letterlijk gevormd door het groene dijklichaam. Hierdoor wordt een hoogwaardig plan gewaarborgd waarbij geen sprake is van een optelling aan programmaonderdelen, maar een plan waarbij de verschillende onderdelen op elkaar inwerken en elkaar versterken. Het Huis van de Sport is in planonderdelen zodanig geprogram­meerd dat er zoveel mogelijk uitstraling is naar en relatie met de omgeving. De sporthal, het grootste volume, ligt tussen het zwemcomplex en het turnhalgedeelte. Dit is ook het grootste volume in afmetingen en heeft het meest publieke karakter. De dijk vormt de ruggengraat van het plan en bepaalt zowel de identi­teit van de openbare ruimte als die van het Huis van de Sport.

lees meer
Nijmegen, nieuwbouw zwembad

De karakteristieken die het gebied zo bijzonder maken, vormen de uitgangspunten voor het ontwerp van het zwembad. Door de integratie van deze karakteristieken in het ontwerp, ontstaat in totaliteit een interessant ruimtelijk gebied. De Lindenlaan ligt dwars door het gebied en was van oudsher een verbinding tussen de Joodse begraafplaats en fort Kwakkenberg. De huidige Lindenlaan kent een duidelijke toegang tot het gebied aan de oostzijde in de vorm van een poort, maar eindigt zonder betekenis ter plaatse van het bouwterrein. De Lindenlaan is niet meer in zijn oorspronkelijke vorm terug te brengen, vanwege de bestaande bebouwing aan de westzijde van het terrein. Door het zwembad op het einde van de doorgetrokken Lindenlaan te situeren, wordt de betekenis van de Lindenlaan hersteld.

lees meer
Zwolle, zwembad 'De Vieve'

Het plan voor het nieuwe zwembad is als een puzzelstuk ingepast in de situatie en aanwezige infrastructuur. Het gebouw reageert op de context door te openen waar nodig en in massa te voorzien waar wenselijk. De architectuur is sober, krachtig en functioneel. De entree is duidelijk herkenbaar en is op een natuurlijke wijze aan het voorgebied gekoppeld. Het gebouw is in functieonderdelen zodanig geprogrammeerd dat er zoveel mogelijk uitstraling is naar, en relatie aanwezig is met de omgeving. Het gebouw is geen optelling van functies, maar een organisch geheel aan volume, programma en beweging. Het op diverse manieren golvende dak zorgt voor een plastisch sculpturaal beeld waarbij de zwembadfunctie aan de open kopse zijden zichtbaar is.

lees meer
Leeuwarden, sportcomplex Kenniscampus

De locatie voor de nieuwe sportaccommodatie ligt aan de oostzijde van zwembad “De Blauwe Golf” aan de Dammelaan en is onderdeel van het groene plangebied van de campus. Kenmerkend voor de bebouwing is de ontsluiting en benadering vanaf de wandel-fietspromenade. De nieuwbouw krijgt een formele voorkant en uitstraling in de richting van de Kenniscampus en de Oude Meer. Het volume van het sportcomplex is door zijn oriëntatie en afmeting een duidelijk begin- of eindpunt van de verbindingsas, de “voordeur” is hieraan gepositioneerd. De benadering en zichtbaarheid van de entree is helder en eenduidig voor de diverse toegangswegen, auto’s, fietsers en voetgangers.

lees meer