Bureau

WAA is een middelgroot architectenbureau, waarbij in haar 30-jarig bestaan een grote vaardigheid is ontstaan in het ontwerpen en uitwerken van een grote diversiteit van gebouwen en stedenbouwkundige plannen. Juist door deze vaardigheid ontstaat er binnen het ontwerpproces ruimte voor het zoeken naar vernieuwingen in vorm, uitvoering en duurzame oplossingen. Een complexe opgave met koppeling van diverse functies is voor ons bureau een extra uitdaging, waarbij wij altijd proberen vernieuwend te zijn. Vernieuwend is in onze optiek mede gekoppeld aan innovatie. Naast een breed opdrachtenpakket van kleine woninguitbreidingen tot school- en kantoorgebouwen is het ontwerpen van sport- en recreatieaccommodaties een specialisme.