Visie

Integraal ontwerpen

Onze ontwerpen vormen de weerslag van de balans in de creatieve vertaling van de opdracht, de context en het budget. Een concept wordt omgezet in volume en ruimte, via een herkenbare vormentaal en logische constructie, tastbaar gemaakt door het zorgvuldig afwegen van de mogelijkheden.


Conceptuele architectuur

In onze ontwerpen zoeken wij naar een helder doeltreffend concept. Het concept vormt een intelligent en origineel antwoord op alle mogelijkheden en beperkingen van de opdracht. Hierbij zijn de klassieke waarden van architectuur essentieel: licht, ruimte, materiaal, kleur (textuur) en detail. Vanuit de notie dat architectuur een culturele aangelegenheid is, werken wij aan opdrachten die naast een functioneel programma ook antwoord geven op ruimtelijke, contextuele en landschappelijke vragen. Wij streven met onze ontwerpen naar een meerwaarde binnen een passend antwoord op de vraagstelling.


Creativiteit is de motor

Creatieve gedrevenheid is het hart van ons bureau en dient als de basis voor het streven naar kwalitatieve architectuur en leefbaarheid van de projecten. Een open bureaustructuur ondersteunt het realiseren van onze missie. Zij garandeert een efficiënte aanpak van opdrachten binnen een informele werksfeer. De bureausamenstelling van WAA is erop ingericht opdrachten volledig uit te kunnen voeren.


Architectuur is bouwkunst

Architectuur is meer dan bouwen. Architectuur vormt als bouwkunst de weerspiegeling van onze cultuur. Architectuur biedt identiteit, stimulatie, reflectie, plezier, oriëntatie en veiligheid. Wij streven naar ontwerpen welke een meerwaarde hebben door de relatie die ze aangaat met de omgeving en binnen een ruimere (en ruimtelijke) context een verbetering en verduurzaming van de leefomgeving en leefbaarheid met zich meebrengen. Waarbij duurzaamheid ook staat voor leefbaarheid. Architectuur bedrijven, is vanzelfsprekend tijdsgebonden en brengt noodzakelijkerwijs veranderingen met zich mee in de bestaande gebouwde omgeving. Het is evident dat het conceptuele idee hier een antwoord op geeft. Een duidelijk, herkenbaar en helder antwoord. De uiteindelijke vormentaal, materiaalkeuze en detaillering zijn hierbij van essentieel belang.